Public Affairs

Niemand staat alleen in de wereld

We zijn allemaal min of meer afhankelijk van elkaar

Voor jouw organisatie geldt dat net zo: je zet een strategie uit en je maakt plannen. En die worden vervolgens gedwarsboomd – of juist omarmd en bevorderd – door de politiek, door een concurrent of door de tijdgeest.

Strategie

Daarom stel je een Public Affairs-strategie op: om zo goed mogelijk in te spelen op externe maatschappelijke factoren. Want wat buíten jouw organisatie gebeurt, bepaalt mede het succes bínnen jouw organisatie.

Aan tafel

Daar kunnen wij bij helpen. Om te zorgen dat je op het juiste moment met de juiste mensen aan tafel zit. En dat je je boodschap overtuigend voor het voetlicht brengt.

Wat wij doen

  • Lobby en lobbyadvies (belangenbehartiging)
  • Analyse van maatschappelijke, politieke, economische ontwikkelingen
  • Public Relations en media-advies
  • Monitoring politieke agenda
  • Strategie- en scenario-ontwikkeling

Achterkamertjes?

Belangenbehartiging is een onderdeel van het democratische proces. Politici en bestuurders moeten weten hoe het er bij jouw bedrijf of beroepsgroep aan toe gaat. Ze hebben jouw kennis en opvattingen nodig om goede besluiten te kunnen nemen. Juist de ervaringen van de organisaties die door hun besluiten worden geraakt zijn onmisbaar. Praat met elkaar. Deel je informatie en je ideeën. Een goede lobbyist is helder over het doel waarvoor hij lobbyt en over wie zijn opdrachtgever is. En bestuurders en politici doen er goed aan transparant te maken op basis van welke informatie zij besluiten nemen.