Uiteindelijk gaat het over macht.

Waarom werk je aan je public performance?

Omdat je zaken voor elkáár wil krijgen. En daar heb je overtuigingskracht voor nodig. Vergeet niet: you never walk alone. Meestal is je succes afhankelijk van anderen.

Public Performance helpt je bij je publieke optredens: hoe je een inspirerend verhaal vertelt, hoe je je boodschap overbrengt en hoe je overtuigt in een debat. Omdat je anderen voor je ideeën wil winnen. Het gaat dus over leiderschap.

Public Performance gaat ook over hoe je je in het publieke domein beweegt: hoe meng je je in het maatschappelijke debat? Hoe bereik je beslissers in politiek, bestuur en in de polder?

Het gaat zélfs over emancipatie: alleen wie van zich laat horen, kan worden gehoord.

In feite gaat het dus over hoe je macht vergaart

Macht??

Je mag het ook invloed noemen, als dat woord je beter bevalt. Het gaat erom dat je gehoord wordt. En dat je boodschap effect heeft. Misschien wil je zelfs de wereld een beetje mooier maken.

Maar ik heb niet zoveel met macht

Macht vinden we al gauw verdacht. Waarom is dat? 

Macht corrumpeert, is het gezegde. En studies bevestigen dat – onmacht corrumpeert trouwens ook, maar dat nu even ter zijde. Het gaat erom dat jij verantwoordelijk bent: hoe groter je invloed, hoe groter de impact van je besluiten. En daarbij stuit je onvermijdelijk op dilemma’s: je moet tegengestelde belangen afwegen en knopen doorhakken. Soms zijn dat duivelse dilemma’s. Wij kunnen je helpen daar integer mee om te gaan. Want eerlijk duurt het langst, niet?

Kort gezegd leer je bij Public Performance:

Hoe je je macht (of invloed, wat jij wil) vergroot en hoe je daarbij integer blijft als je voor lastige keuzes staat.

In de kern draait het om vertrouwen. Hoe win je het vertrouwen, hoe hou je het in stand en hoe herstel je het als het toch een keer misgaat? Voor effectief leiderschap. Zeg: machtig leiderschap. Van beslissers met overtuiging. Wij vinden dat prachtig.

Public Performance: voor beslissers die beter willen overtuigen.