Een nieuwe visie op leiderschap

Macht gaat om een betekenisvolle rol in de wereld, begint Keltner zijn boek over macht. Echte macht, zo betoogt hij, is de winst van een sociale investering.

Hij stelt zijn definitie van macht tegenover die van de zestiende-eeuwse politiek filosoof Nicolló Machiavelli. Machiavelli heeft een pragmatische en instrumentele opvatting van macht: macht heb je nodig om je doelen te bereiken. En als je macht je lief is, dan zet je ethiek en moraal op de tweede plaats. Volgens Keltner krijg je macht juist van anderen als je hun vertrouwen wint. Als je je voor hen inzet en als je een empathisch mens bent.

Binnenkort meer over de machtsparadox van Keltner.