Nooit meer in verlegenheid door een persoonlijke aanval

Oh mevrouw Kaag, ik begríjp het zo goed.  ‘Voorzitter, als ik goed ben…